::Advertisement::
Tamil Song Lyrics Lalitha Dasa

  Paavanaguru Pavana
- From Movie Mella Thirandhadhu Kadhavu

pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE guru pavana purAdhiShamAshrayE jIvanadhara sankAsham krSNam gOlOkEsham bhAvita nArada girIsham tribhuvanAvanAvEsham pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE pUjitavidhi purandaram rAjita muraLIdharam pUjitavidhi purandaram rAjita muraLIdharam vraja lalanAnandakaram ajitamudAram krshnaa smarashada shubhakAkaram niravadhi karuNApUram rAdhA vadana cakOram laLitA sOdaram param pAvanaguru pavana purAdhiShamAshrayE guru pavana purAdhiShamAshrayE Lyricist: Lalitha Dasa Year of Release: 1986 […]

Also Visit: Web Hosting | Kollywood Photo Gallery | Generate Birth Horoscope | பெயருக்கான எண் சோதிடம் | தமிழ் ஐந்திரன் நாள் காட்டி (தமிழ் பஞ்சாங்கம்) | தமிழ் மருத்துவம் | Yoga | Discover Hosur | குரு பெயற்சி பலன், குரு பெயர்ச்சி பலன்கள்